Tools for learning Japanese.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
TheoryOfNekomata d81fc04c68 Add failsafe for stream parsers 11 miesięcy temu
src Add failsafe for stream parsers 11 miesięcy temu
test/sources Update tests 11 miesięcy temu
.eslintrc Initial commit 11 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 11 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 11 miesięcy temu
package.json Update tests 11 miesięcy temu
pridepack.json Initial commit 11 miesięcy temu
tsconfig.eslint.json Implement JMdict and Kanjidic sources 11 miesięcy temu
tsconfig.json Implement JMdict and Kanjidic sources 11 miesięcy temu
yarn.lock Implement JMdict and Kanjidic sources 11 miesięcy temu